Yağlı Boya Dokulu Tablolar , Günümüzde Oldukça

     Populer Olan , Baskı Üzerine Ressamlar Tarafından

     Kısmı Yağlı Boya Yapılan,Oldukça Gerçek ve Kaliteli

     Tablolardır.